Балдырлар негізіндегі өнім Көп бағыттағы емдік-профилактикалық әсері бар 100% табиғи биоөнім ББҚ және дәрілік құрал болып табылмайды

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Серт.соотв
 
ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Техникалық реттеу мен метрология жөніндегі федералды агенттігі
Біріккен менеджмент жүйелерін сертификаттау жөніндегі орган

 

Тапсырыс беру