Балдырлар негізіндегі өнім Көп бағыттағы емдік-профилактикалық әсері бар 100% табиғи биоөнім ББҚ және дәрілік құрал болып табылмайды

САРАПТАМАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

Экспертное заключение
САРАПТАМАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

«Тағамтану ғылыми-зерттеу институты» федералды мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекеме («Тағамтану ҒЗИ» ФМБҒМ)

 

Тапсырыс беру