Балдырлар негізіндегі өнім Көп бағыттағы емдік-профилактикалық әсері бар 100% табиғи биоөнім ББҚ және дәрілік құрал болып табылмайды

МЕМСТ, СанПин және ТШ талаптарына экологиялық сәйкестік сертификаты

Серт.соотв_экология

Ресей Федерациясының Табиғи ресурстар мен экология министрлігі
Ресми тіркелген ерікті сертификаттау жүйелерінің бірінен алынған экологиялық сәйкестік сертификаты өндіріс пен дайын өнімнің қоршаған орта мен РФ азаматтарының денсаулығын қорғауға бағытталған ресейлік заңнама құжаттардың экологиялық талаптарына сәйкестігінің дәлелі болып табылады.

 

Тапсырыс беру